Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ilgili kanun ve mevzuatlar çerçevesinde, üyelerimizin ihtiyacı olan hizmeti çağdaş yönetim anlayışı ile sunmak, sürekli bir gelişimin ve öğrenimin hakim olduğu bir yapıda ilçe ve ilimizin kalkınmasına ön ayak olmaktır.

İş Birliklerimiz