Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Temel Değerlerimiz;

Güvenilirlik: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, hizmetlerinde üyesinin güvenine önem gösterir.

Eşitlik: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, tüm üyelerine eşit mesafededir.

Çağdaşlık: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, çağdaş Odacılık hizmetlerinin etkin ve verimli bir biçimde yapılmasına önem verir.

Üye Odaklılık: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin beklentileri doğrultusunda, gelişimleri için hizmet üretir.

Katılımcılık: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, hizmetlerinde üyelerinin tamamını paydaşı olarak görür, üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanmasını hedefler.

Nitelikli Hizmet: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine vermiş olduğu hizmetlerin nitelikli olmasını hedefler.

Paylaşım: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ve bölgenin gelişimini sağlamak amacı ile sahip olduğu bilgileri ilgili taraflar ile paylaşır.

Verimlilik: Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, kaynaklarını en uygun şekilde kullanır.

                                                                                                                     

Top