DUBAİ İŞ GEZİSİ KAYITLARI BAŞLADI

5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nun 24.25.maddelerine göre yıllık aidat ve munzam aidat Haziran ve Ekim ayları içinde iki eşit taksitte ödenmektedir.

ODAMIZ İNTERMOB 2017 FUAR GEZİSİ

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

27 Mayıs 2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7020 sayılı Kanun ile Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki üye aidatı ve munzam aidat borçlarına (2017 yılı aidatları hariç) yeniden yapılandırma imkanı getirilmiştir.

SAYIN ÜYEMİZ
Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerine dönük faaliyetleri çerçevesinde, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde KATAR-Doha’ya bir ziyaret gerçekleştirilecektir, Katar’da gerçekleştirilecek Program kapsamında, e-ticaret, yatırımların finansmanı, girişimcilik, yenilik, teknolojinin arttırılması

Top