EMİRDAĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI POLİTİKA BEYANLARI

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası, Stratejik Planını hazırlarken belirlediği Vizyon,Misyon ve Temel Değerler ışığında üyelerine sunacağı hizmetleri oluşturacak politikaları tayin ederek odanın hizmet kalitesini sürdürülebilir kılmak için gereken fikir sürecini gerçekleştirmiştir.

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Kalite Politikası

5174 sayılı kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde üye odaklı hizmet sunmak, üye bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek,

Personelimizin mesleki becerilerini arttırmak, takım ruhu içerisinde çalışmak,

Personel ve üye memnuniyetini ön planda tutmak,

Paydaşlarımız ile işbirliği yaparak ilçemizin sosyal ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda süreçlerimizi verimli ve etkin bir şekilde yönetmek,

Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

 

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları Politikası

İşe almada işin niteliğine uygun eleman tercih etmek ve adil olmak,

Yasal şartlara uymak,

Personel memnuniyetini ve eğitimini ön planda tutmak,

Gelişen şartlar ve teknolojiye göre personelin bilgi ve becerisini arttırmak.

             

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Mali Politikası

Gelirimizi ve mevduatlarımızı verimli bir şekilde yönetmek, etkin olarak kontrolünü sağlamak,

Mali risklerimizi değerlendirmek, güncelliğini izlemek ve önlem almak,

Gelirimizi üyelere daha iyi hizmet sunmak, üyelerin geliştirilmesini sağlamak için günün ekonomik şartlarına uygun, güvenli bir şekilde değerlendirmektir.

 

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Bilgi İşlem Politikası

Odamız üyelerine karşı kesintisiz hizmet sunmak,

Üyeler ve personelimizin bilgilerinin güvenliğini sağlamak,

Odamızın imajını korumak,

Personelimizin, bilgi güvenliği riskleri, politikalar, talimatlar konusunda eğitim almasını sağlamak.

       

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Üye İlişkileri Politikası

Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket etmek,

Üye memnuniyetini üst seviyede tutmak,

Üye hizmet kalitemizi en üst seviyede tutmak,

Üye ilişkilerimizi sürekli geliştirmektir.

   

Emirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Haberleşme Politikası

İletişim yöntemlerimizin etkinliğini takip etmek, iletişim araçlarını etkinlik sonucuna göre belirlemek,

Haberleşme yöntemlerinde teknolojiye ayak uydurmak,

Üyelerimize doğru ve zamanında bilgi vermek.

Top